Campagne #DeLuchtzoekers om de vervuiling in Brussel aan te pakken


Wat ademen we in? Er staat geen lijst met ingrediënten op de achterkant van de verpakking. Er is geen etiket met de herkomst van het product.

Nochtans zijn wij de hele tijd door aan het ademen. Als de lucht om ons heen vervuild is, hebben we geen andere keuze dan onszelf te vergiftigen. Dat is vooral problematisch voor kinderen, die sneller ademen dan volwassenen en nog moeten groeien.

Jammer genoeg is de lucht in Brussel vervuild en dat veroorzaakt elk jaar honderden vroegtijdige overlijdens. Maar dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn. Door die vervuiling zichtbaar te maken, kunnen we ze beter begrijpen en dus beter bestrijden.

Waarom deelnemen?

Zoals we hebben gezien met de COVID-19-pandemie, is het heel moeilijk om iets te bestrijden wat niet zichtbaar is. Maar in tegenstelling met het coronavirus kunnen we de luchtvervuiling wel zichtbaar maken. Daardoor kunnen we de bronnen van de vervuiling vaststellen en concrete en passende maatregelen nemen om die tegen te gaan.

Deelnemen aan deze campagne levert dus twee voordelen op: je komt meer te weten over de kwaliteit van de lucht die je inademt en je helpt ons bij het opsporen van eventuele zwarte punten, die we dan als eerste kunnen aanpakken.

Hoe werkt het?


Met deze campagne willen we in het bijzonder één vervuilende stof meten: stikstofdioxide of NO2, een gas dat heel schadelijk is voor onze gezondheid en dat vooral vrijkomt door het wegverkeer.

Dankzij jouw hulp gaan we 50 meetpunten opzetten, die twaalf maanden lang actief zullen zijn (van oktober 2020 tot oktober 2021). Om die metingen te doen, werken we met buisjes die het NO2 opslorpen – een beetje zoals een spons. Na analyse door een erkend laboratorium is het dan mogelijk om de gemiddelde maandelijkse NO2-concentratie vast te stellen.

Om de geloofwaardigheid van deze campagne te garanderen, zullen we nauw samenwerken met Leefmilieu Brussel.

Hoe deelnemen?


      1. Wij selecteren 50 deelne(e)m(st)ers op basis van geografische criteria, die zijn vastgelegd in partnerschap met Leefmilieu Brussel.

      2. Half october sturen wij de personen die zijn geselecteerd een postpakket met een kit om gedurende 12 maanden de NO2-concentraties te meten.

      3. Einde oktober brengen de deelne(e)m(st)ers de eerste twee buisjes aan op twee meter hoogte aan de voorkant van hun woning (aan een regenpijp, op een paal, aan een lantaarn, enz.).

      4. Einde november vervangen de deelne(e)m(st)ers de eerste twee buisjes door twee nieuwe. Die handeling wordt telkens in het midden van de maand herhaald. Dat duurt hoogstens 5 minuten, geen paniek  🙂

      5. Einde januari 2021, einde april 2021, einde juli 2021 en einde oktober 2021 sturen de deelne(e)m(st)ers ons de buisjes van de afgelopen drie maanden terug. Daarvoor krijgen ze voorafbetaalde en voorgeadresseerde enveloppes. Die moeten ze alleen nog in de dichtstbijzijnde brievenbus droppen!

6. De campagne eindigt in oktober 2021. Dan zullen we een rapport publiceren met een analyse van alle metingen en een voorstel van concrete maatregelen om de strijd aan te binden met de vastgestelde zwarte punten.

FAQ


Neen, deelnemen aan deze campagne is volledig gratis. We vragen alleen een beetje van je tijd.

Jammer genoeg niet. We voeren geen metingen uit in Vlaanderen en evenmin in Wallonië.

Elk meetpakket bevat 24 “passieve buisjes” (twee per maand), spanbandjes om de buisjes te bevestigen, 4 voorafbetaalde en voorgeadresseerde enveloppes om ons de buisjes om de drie maanden terug te sturen en een toelichting met uitleg over het uitvoeren van de metingen.

De buisjes moeten per twee worden aangebracht omwille van de betrouwbaarheid. Ze moeten op twee meter hoogte worden gehangen om te vermijden dat ze worden beschadigd of weggenomen (we hebben vastgesteld dat 90% van de buisjes op een hoogte van 2 meter of meer met rust worden gelaten). De buisjes moeten buiten worden opgehangen. Je kunt ze bevestigen aan een regenpijp, een bord, een lantaarn, een paal, enz. Je mag ze echter niet aanbrengen op een boom of een ander plantaardig oppervlak, om elke chemische interferentie te vermijden. Wanneer het meetpunt zich in de buurt van een kruispunt bevindt, mag er geen enkel ander kruispunt op minder dan 25 meter van het bevestigingspunt liggen. Wanneer de buisjes zijn geplaatst, neem je een foto en vul je een heel kort formulier in.

 • 30 oktober – Plaatsing van de eerste buisjes
 • 30 november – Eerste vervanging van de buisjes
 • 30 december – Tweede vervanging van de buisjes
 • 29 januari – Derde vervanging van de buisjes
 • 01 maart – Vierde vervanging van de buisjes
 • 31 maart – Vijfde vervanging van de buisjes
 • 30 april – Zesde vervanging van de buisjes
 • 31 mei – Zevende vervanging van de buisjes
 • 30 juni – Achtste vervanging van de buisjes
 • 30 juli – Negende vervanging van de buisjes
 • 30 augustus – Tiende vervanging van de buisjes
 • 29 september – Laatste vervanging van de buisjes
 • 29 oktober – Einde van de metingen

De buisjes die nog niet zijn gebruikt en ook degene die al zijn gebruikt moet je bewaren in een droge, donkere en koele omgeving (maar je hoeft ze niet in de koelkast te plaatsen). De gebruikte buisjes moeten ons om de drie maanden worden teruggestuurd.

Regen, en meer algemeen vochtigheid, heeft bijna geen invloed op de metingen. Die parameter mogen we dus negeren. De temperatuur kan wel invloed hebben op de metingen, maar het is mogelijk om de ontstane verschillen te corrigeren als we de temperaturen kennen. We zullen dus rekening houden met deze parameter door ons te baseren op de gegevens van het Koninklijk Meteorologisch Instituut. De meest problematische externe factor is ten slotte de wind. De buisjes zullen dus worden beschermd in een doos om ze af te schermen van de wind.

We zullen je vooraf alle data waarop de buisjes moeten worden vervangen meedelen, zodat je ervoor kunt zorgen dat je thuis bent om de buisjes te vervangen. We proberen zoveel mogelijk te vermijden dat die data tijdens vakanties vallen, omdat je dan wellicht niet thuis bent. Als je ondanks alles toch afwezig bent op het moment dat de buisjes moeten worden vervangen, verzoeken we je om iemand te zoeken (een buur bijvoorbeeld) die de buisjes in jouw plaats kan vervangen. We zullen de contactgegevens van die personen moeten hebben om te kunnen helpen als dat nodig blijkt.

Ja. De resultaten zullen worden bekendgemaakt op onze website en je krijgt een e-mail als ze beschikbaar zijn. In samenwerking met Leefmilieu Brussel zullen we aan het eind van de campagne ook een gedetailleerde analyse van die resultaten publiceren. Ook daarvan word je via e-mail op de hoogte gebracht.

De buisjes worden geanalyseerd door het erkend laboratorium Passam. De resultaten zullen daarna worden gecontroleerd door Leefmilieu Brussel.

Als je het daarmee eens bent, bewaren we je contactgegevens en zullen we je uitnodigen om deel te nemen aan een tweede meetcampagne, die waarschijnlijk zal plaatshebben in 2021.